Občianske združenie Druhá šanca Bardejov bolo založené v auguste 2018. Predstavuje spolok priateľov a priaznivcov , ktorým nie je ľahostajný svet zvierat a prírody.

Cieľom nášho združenia je záchrana týraných a opustených domestikovaných zvierat, zabezpečenie čo najlepšej starostlivosti a hľadanie nových milujúcich domovov pre nich, propagovanie a šírenie osvety ochrany zvierat a prírody.

Kladieme dôraz na spoluprácu s verejnými a inými organizáciami s podobne vytýčenými cieľmi na Slovensku, ale aj v zahraničí.

K našej činnosti patrí aj organizovanie spoločenských a športovo- kynologických podujatí.

Združenie sleduje všeobecne prospešné a dobročinné ciele. Všetky finančné prostriedky používame iba na účely zodpovedajúce stanovám.

Naša karanténna stanica


Naša Karanténna stanica vznikla v roku 2020, po 1 a pol roku činnosti ako zákonná súčasť našich aktivít spojených so záchranou zvierat. Vybudovali sme si ju sami, s finančnou pomocou všetkých vás ostatných.

Naši členovia úspešne absolvovali školenia o odchyte a preprave zvierat.

Sme za všetko vďační.

V našej karanténnej stanici sa zvieratá nielen sledujú po zdravotnej stránke, ale aj ich spoznávame  a začína socializácia s človekom. Aby mohli dostať DRUHÚ ŠANCU na život….

Pretože sme tím

OZ Druhá šanca je “BANDA” už zohraných ľudí…nie jednotlivec…pretože nás spája rovnaký cieľ a záujem, veci idú jednoduchšie, efektívnejšie a s dostatočnou neutíchajúcou energiou…

…pretože sme tím a spája nás spoločná láska, môžeme pomáhať zvieratám v núdzi, chorým, zraneným, či opusteným…a vďaka Vám a Vašej pomoci, môžeme pomáhať naďalej a dať tak druhú šancu na život tým, ktorí to skutočne potrebujú …

s úctou a láskou tím OZ Druhá šanca

….pretože nás všetkých spája láska…