Ďakujeme za podporuru nášho projektu Prešovskému samosprávnemu kraju

pokladničky OZ Druhá šanca Bardejov, zberné miesta na materiálne a finančné dary