pokladničky OZ Druhá šanca Bardejov, zberné miesta na materiálne a finančné dary